Outplacement er en god investering for både arbejdsgiveren og ansatte

Som personaleansvarlig i et middelstort firmas HR-afdeling, oplevede jeg desværre for nylig at være nødsaget til at give en fyreseddel til fem medarbejdere i min stab. Dengang opsigelserne blev vedtaget, traf vi en beslutning om at bruge penge på et såkaldt outplacement forløb for de afskedigede ansatte. Med et outplacement forløb fik vi nemlig muligheden for at give dem mod på at komme videre på arbejdsmarkedet. Det havde vi en følelse af, at vi var forpligtiget til, eftersom vi faktisk var glade for det arbejde, som de gjorde. Som et resultat af krisen var vi desværre nødsaget til at skære ned et sted.

Et af helt store plusser ved at vælge at give de afskedigede ansatte i virksomheden et outplacement forløb ved en ekstern partner er, at vi også i tiden efter, at afskedigelserne er blevet meldt ud, har kunnet nyde godt af nogle loyale såvel som tilfredse medarbejdere. Ydermere har outplacement forløbene for de ansatte, der blev opsagt bevirket, at det øvrige personale i afdelingen lettere har godtaget den nye arbejdsfordeling efter fyringsrunden. Outplacement endte af den årsag med at blive en metode til at udtrykke et ansvar for vores personale samt sikre en optimal gennemførsel i en yderst besværlig situation.

For de medarbejdere, som blev ramt af en opsigelse, har forløbet med outplacement konsulenten også sikret en optimal oplevelse. Gennem opsigelsesperioden har de alle haft en fast tilknyttet outplacement konsulent fra et rekrutteringsfirma der ikke alene har rådgivet dem om at skrive ansøgning og cv til udvalgte jobs. Konsulenten har ydermere givet en professionel personlig rådgivning, som har sikret, at de ansatte fik en passende hjælp til at kortlægge deres professionelle kompetencer samt fremtidige karrieremuligheder. Som følge deraf har de følt sig klar til deres nye liv som jobsøgende.

Skal du gennemføre en fyringsrunde i din afdeling, eller er du som leder nødt til at sige farvel til en ansat? Lige meget hvad baggrunden for opsigelsen er og det reelle omfang af en eventuel fyringsrunde, er et professionelt outplacement forløb for alle de fyrede ansatte en klog investering for både organisationen og medarbejderne. På baggrund af de positive erfaringer fra min arbejdsplads, vil jeg således råde til, at man hvis det er muligt beslutter at budgettere med outplacement forløb, hvis man opsiger medarbejdere.

Er du i stedet selv står og er blevet fyret, og har du svært ved at få øje på, hvordan du scorer et andet arbejde? Så bør du også se på om der er en mulighed for, at din tidligere arbejdsgiver hjælper dig på vej ved at investere i et outplacement sparringsforløb. I den forbindelse kan din tillidsmand måske være din allierede og hjælpe dig med at få tilføjet et outplacement forløb i selve fratrædelsesaftalen. På den måde får du nemlig et optimalt udgangspunkt for at forvandle opsigelsen til noget konstruktivt og til at sætte andre mål for dit arbejdsliv.